Τι κάνουμε

Επικοινωνία

Στο χώρο της επικοινωνίας, παρέχουμε υπηρεσίες όπως οπτικοακουστικές παραγωγές, προβολής και δημοσιότητας οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Περισσότερα

Τεχνολογία

Στο χώρο της τεχνολογίας, παρέχουμε υπηρεσίες Internet, κατασκευής ιστοσελίδων και δικτυακών εφαρμογών, προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού.

Περισσότερα
 

Συμβουλευτική

Στο χώρο της συμβουλευτικής, παρέχουμε υπηρεσίες επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρηματοδοτικού συμβούλου, τεχνικού συμβούλου και συμβούλου δημοσιότητας

Περισσότερα

Projects

Κάθε έργο που υλοποιούμε συμβάλει στην ανά