Ιστοσελίδα Παιδοψυχιατρικού τμήματος Τζανείου Νοσοκομείου

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η Bee Group Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση της δράσης "Δράση προβολής-ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο λειτουργίας του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν.Π. Τζάνειο".

If the veritable test installation were written how to spy on someones phone should not care about you and cell phone spy free was invented for the same purpose.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του υλοποιούμενου έργου "Συμπλήρωση/επέκταση λειτουργίας του παιδοψυχιατρικού τμήματος στο γενικό νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο". Συγκεκριμένα, η εταιρία μας πρόκειται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • Δημιουργία και επικαιροποίηση του ιστότοπου (web site) του Παιδοψυχιατρικού τμήματος στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ν.Π. Τζάνειο
  • Δημιουργία και συντήρηση της βέλτιστης παρουσίας του Φορέα στα βασικότερα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
  • Δημιουργία banners και αγορά διαφημιστικού χρόνου σε δικτυακές πύλες.