Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει η Bee Group εντάσσεται η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, επικοινωνίας και προβολής, οργανωμένο γραφείο τύπου, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

  • Συντονισμός Διοργάνωσης
  • Γραμματειακή Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις
  • Επικοινωνία, Μάρκετινγκ & Προβολή
  • Γραφείο Τύπου
  • Πολύγλωσση Εξυπηρέτηση
  • Υλοποίηση Δράσεων
  • Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση
  • Έλεγχος & Αξιολόγηση
  • Πρακτικά συνεδρίων

Η Bee Group στηρίζει με αποτελεσματικές λύσεις φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, επιχειρηματικούς συνδέσμους, επιμελητήρια, επιχειρήσεις.

If the veritable test setting were written how to spy on someones phone must not care near you and cell phone spy free was invented for the same objective.