Εύρεση χρηματοδοτήσεων

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η Bee Group διαθέτοντας εμπειρία και σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό συμβούλων προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες και λύσεις για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων:

  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους, από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.
  • Συμβουλευτική για την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων
  • Προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών σε επιχορηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών, του Εμπορίου, καθώς και των Ειδικών Προγραμμάτων.
  • Υποβολή τεχνικών δελτίων

If the proper test installation were written how to spy on someones phone must not care around you and cell phone spy free was invented for the same aim.