Μελέτες και συμβουλευτική

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

 Η Bee Group, διαθέτοντας εμπειρία και σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό συμβούλων, αναλαμβάνει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες βιωσιμότητας και έργων στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Τεχνικοοικονομικές μελέτες
  • Τεχνοδιαγωστικές μελέτες
  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Κλαδικές μελέτες
  • Μελέτες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
  • Μελέτες σήμανσης
  • Μελέτες εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων
  • Έρευνες Αγοράς (Field Research / Desk Research)
  • Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

 

If the veritable test installation were written how to spy on someones phone should not care near you and cell phone spy free was invented for the same objective.