Περιβάλλον

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η Bee Group μέσω στρατηγικών συνεργασιών προσφέρει προϊόντα και λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας για το Περιβάλλον, καθώς και προϊόντα και λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας για την παρακολούθηση, καταγραφή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων που αφορούν:

  • Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα
  • Ατμόσφαιρα (μετεωρολογία, κλπ)
  • Κατασκευές