Ημερίδα Εκπαίδευσης Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος PSB-DMEP στη Λάρισα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας η εκδήλωση Παρουσίασης του Πληροφοριακού Συστήματος Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. PSB-DMEP.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και είχε ως στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της αξιολόγησης των Υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΟΤΑ και οι  Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και την παρουσίαση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.

Το έργο «Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Συγκριτικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών - PSB-DMEP» υλοποιείται από σύμπραξη φορέων στην οποία συμμετέχουν συνολικά πέντε φορείς και συγκεκριμένα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, οι εταιρείες Advanced Services Group LTD., Bee Group A.E., η Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρεία Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. καθώς και ο Δήμος Αμαρουσίου. Οι φορείς αυτοί συνδυάζουν σημαντική ερευνητική και τεχνολογική γνώση αλλά και εκπροσωπούν ΟΤΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων στα πλαίσια της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009».