Ενημερωτική Εκδήλωση για το GDPR για τα μέλη της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

H Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική εκδήλωση στις 22/03/2018 στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Νίκο Πιτσούλη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της BEE GROUP A.E., για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).

Από τις 25 Μαΐου 2018 και μετέπειτα θα πρέπει όλα τα Τουριστικά Γραφεία, ανεξαρτήτου μεγέθους και τοποθεσίας, να συμμορφωθούν μιας και όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Τα πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό είναι εξαιρετικά υψηλά.

Στην εκδήλωση συμμετείχε μεγάλος αριθμός τουριστικών πρακτόρων, οι οποίοι παρακολούθησαν παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγηση και κατανοήσαν την αναγκαιότητα της άμεσης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τους στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες για το GDPR που παρουσιάσθηκαν είναι:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, όσο και σε νομικό επίπεδο.
  • Σύνταξη Compliance Plan, με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR
  • Τεχνολογικές λύσεις που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών
  • Παραμετροποίηση υφιστάμενων συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες GDPR μπορείτε να δείτε εδώ.