Ενημερωτική εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Ν. Μαγνησίας για την «Προστασία προσωπικών δεδομένων»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και πλήθος συμμετοχής από τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ν. Μαγνησίας, διεξήχθη η ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την «Προστασία προσωπικών δεδομένων», τη Τρίτη 27 Μαρτίου στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου.

Εισηγητής της εκδήλωσης, ήταν ο κ. Πιτσούλης Νικόλαος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BEE GROUP A.E., ο οποίος κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης ανέπτυξε θέματα σχετικά με :

 • Τί είναι προσωπικά δεδομένα;
 • Τι σημαίνει Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
 • Ποιος είναι ο ρόλος του Υπεύθυνου και ποιος του Εκτελούντος την Επεξεργασία;
 • Πότε είναι επιτρεπτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
 • Τι σημαίνει παραβίαση προσωπικών δεδομένων;
 • Σημαντικές ρυθμίσεις του Κανονισμού.
 • Φάσεις σχεδιασμού του έργου.

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR) αφορά όλες τις επιχειρήσεις (υπευθύνους επιχειρήσεων ή στελέχη) και δη τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι δύναται να αναλάβουν το ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) σε Επιχειρήσεις- Μ.Κ.Ο. Δημοσίους Οργανισμούς και ΟΤΑ, και τίθεται σε άμεση εφαρμογή μετά τις 25.05.2018.
Όλες οι επιχειρήσεις είναι πλέον υποχρεωμένες να τηρούν τον Κανονισμό και θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής του. Η συμμόρφωση λοιπόν, βάση του Κανονισμού, αποτελεί πλέον ανάγκη για τις εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες για το GDPR που παρουσιάσθηκαν είναι:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 τόσο σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών, όσο και σε νομικό επίπεδο.
 • Σύνταξη Compliance Plan, με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR
 • Τεχνολογικές λύσεις που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών
 • Παραμετροποίηση υφιστάμενων συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες GDPR μπορείτε να δείτε εδώ.