Μελέτη Για Τις "Health Units S.A. - A.E.M.Y. S.A."

powered by social2s

Η BEE GROUP S.A. ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπόνηση μελέτης για τις "Health Units S.A.-AEMY. Α.Ε. ». Ειδικότερα, η εταιρεία μας εκπόνησε μελέτη σχετικά με την προμήθεια, διαμόρφωση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στη νοσηλευτική μονάδα της Θήρας, η οποία περιελάμβανε τις ακόλουθες μονάδες:

  • Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για διάφορα συστήματα πληροφοριών,
  • Τεχνικά πρότυπα για τη διασύνδεσή τους
  • Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής (λογισμικό υλικού / λογισμικού για διακομιστές και σταθμούς εργασίας, εξοπλισμό δικτύωσης, εξοπλισμός ασφαλείας, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.λπ.)
  • Τεχνική έκθεση για τη χρήση της μελέτης ως πρόταση εφαρμογής μέσω χρηματοδότησης.