«Κινητικότητα Για Σχεδόν Μηδενικές Εκπομπές CO2 Σε Τουριστικούς Προορισμούς Της Μεσογείου Ακρώνυμο Mobilitas»

powered by social2s

Το έργο MOBILITAS περιλάμβανε 7 Μεσογειακές χώρες ( Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία και Μάλτα), που ,επηρεάζονται από μαζικό τουρισμό με μεγάλη πίεση στις υποδομές των μεταφορών και της κινητικότητας. Το πρόβλημα δημιουργείτε συνήθως το καλοκαίρι, αλλά σε ορισμένες περιοχές, η κυκλοφορία κορυφώνετε επίσης σε άλλους μήνες, λόγω εκθέσεων, φεστιβάλ και Συνέδριων. Όλες οι περιοχές αντιμετωπίζουν συμφόρηση, με αρνητικές επιπτώσεις από την άποψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Εκπομπής του CO2, Ηχορύπανσης, Υγείας, Ασφάλεια των δρόμων & απώλεια της ελκυστικότητας των πόλεων.
Το έργο MOBILITAS είχε ως στόχο την επεξεργασία διαφόρων σεναρίων προκειμένου να ενεργοποιήσει όλους τους φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς για την καλύτερη κατανόηση και συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο σύνολό του προορισμού. Αυτό επιτεύχθηκε:

 • Μέσα σε μια κοινή υπερεθνική Ευρωπαϊκή προσέγγιση, με πιλοτικές δοκιμές και δράσεις Πολιτικές κινητικότητας Αειφόρου Τουρισμού: ορισμός των πολιτικών στρατηγικών για την ενίσχυση υφιστάμενων σχεδίων ή καινούριων (π.χ. εκπόνηση των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας).
 • Μείωση της κίνησης, ηλεκτρικά οχήματα και κοινή χρήση μεταφορικών μέσων: ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά -σκούτερ και ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά λεωφορεία, κλπ.
 • Εργαλεία πληροφορικής και λύσεις για τους τουρίστες/κατοίκους (εφαρμογές, λογισμικό) για να διευκολυνθεί η αποσυμφόρηση της τουριστικής κίνησης.

Προσφερθείσες υπηρεσίες:
H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο από τον Δήμο Πειραιά και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 1.1: Διαχείριση του έργου MOBILITAS
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την υλοποίηση των ακολούθων:

 • Εκπόνηση τεσσάρων (4) Τεχνικών & Οικονομικών Εκθέσεων Προόδου του Έργου
 • Εκπόνηση Τελικής Έκθεση Προόδου του Έργου
 • Εκπόνηση Έκθεσης Διοργάνωσης μιας (1) συνάντησης του έργου στον Πειραιά

Δράση 2.3: Εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης του έργου
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την υλοποίηση των ακολούθων:

 •  Αναπαραγωγή αφίσας, μπροσούρας και ενημερωτικού φυλλάδιο του έργου
 • Διεξαγωγή Συνέντευξης Τύπου
 • Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου
 • Εκπόνηση έκθεσης Συμμετοχής σε συναντήσεις που διοργανώνονται από τρίτους για την προβολή του έργου
 • Εκπόνηση έκθεσης Προβολής του έργου MOBILITAS και των Δράσεων του Δήμου Πειραιά μέσω των Social Media
 • Δημιουργία Βίντεο για το έργο
 • Εκπόνηση έκθεσης συμβολής του Δήμου Πειραιά στην ιστοσελίδα του έργου

Δράση 3.1: Συντονισμός του ΠΕ3 και συμμετοχή στο Τεχνικό-Επιστημονικό Συμβούλιο (TSB)
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση δύο εκθέσεων Προόδου Εργασιών του Τεχνικού – Επιστημονικού Συμβουλίου.


Δράση 3.2: Υλοποίηση Έρευνας πεδίου: συλλογή των τοπικών / περιφερειακών / κυκλοφοριακών και τουριστικών δεδομένων, πληροφοριών
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την συμπλήρωση ερωτηματολογίου με στοιχεία της Έρευνας πεδίου με τοπικά / περιφερειακά / κυκλοφοριακά / τουριστικά δεδομένα & πληροφορίες.

Δράση 3.3: Εκπόνηση αναφοράς σεναρίων (Scenarios Report)
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση αναφοράς σεναρίων.

Δράση 3.4: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP) και άλλα έγγραφα πολιτικής για την Αειφόρο Τουριστική κινητικότητα (STM)
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά.

Δράση 3.5: Αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης πιλοτικών δράσεων Δήμου Πειραιά.

Δράση 4.1 Μεταφορά αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων και προσαρμογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου
Στα πλαίσια της δράσης, η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση έκθεσης μεταφοράς αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων & Προσαρμογής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου.