Γ. ΦΥΤΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. "ARGO TRAVEL"

powered by social2s

Η Bee Group S.A. πραγματοποίησε την ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος Προσαρμογής της εταιρίας Γ. ΦΥΤΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. "ARGO TRAVEL" στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR.