ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε. δ.τ . Antaeus Travel&Tourism

powered by social2s

Η Bee Group S.A. πραγματοποίησε την ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος Προσαρμογής της εταιρίας  ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε.  δ.τ . Antaeus Travel&Tourism στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των  Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR