Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

powered by social2s

Η ΒΕΕ GROUP AE ως ανάδοχος ανέλαβε τον ρόλο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας» ως μέρος του Υποέργου 1  «Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ και ΕΘΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας» της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»