ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (3 συμβάσεις)

powered by social2s

Η Bee Group S.A. πραγματοποίησε σύνταξη Πλάνου Συμμόρφωσης (Compliance plan) όπως επίσης και μια περιγραφή των προτεινόμενων Τεχνικών και Οργανωτικών Μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Τέλος πραγματοποιήθηκε σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) για τις πράξεις επεξεργασίας που ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό κίνδυνο για τα υποκείμενα.