ΧΟΥΡΛΙΑ ΑΝΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

powered by social2s

Η Bee Group S.A. ανέλαβε την ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος Προσαρμογής της εταιρίας  ΧΟΥΡΛΙΑ ΑΝΝΑ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των  Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR.