ΓΡ.ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε. δ.τ. "Security Fors"

powered by social2s

Η Bee Group S.A. πραγματοποίησε την ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος Προσαρμογής της εταιρίας  ΓΡ.ΑΒΡΑΑΜ Α.Ε. δ.τ. "Security Fors"στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των  Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR