ΚΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

powered by social2s

Η Bee Group S.A. πραγματοποίησε την ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος Προσαρμογής της εταιρίας  ΚΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των  Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR