Υποέργο 13: Δημοσιότητα Δράσεων «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας και αναπτυξιακής αξιοποίησης του αστικού περιβάλλοντος».

powered by social2s

Ο στόχος του έργου ήταν να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα των ωφελούμενων  με έμφαση στους τομείς αγοράς που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την αναπτυξιακή αξιοποίηση του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος.  Οι ωφελούμενοι του έργου ήταν: 

 • Υποψήφιοι επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που επιδιώκουν τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την τοποθέτησή στην αγορά, 
 • Νέους επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που επιδιώκουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου με αξιοποίηση τεχνογνωσίας και πόρων, 
 • Δραστηριοποιούμενες επιχειρηματίες που επιθυμούν την αναβάθμιση των τεχνικών μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιούν, 
 • Εργαζόμενοι που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους, 
 • Άνεργοι που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, προκειμένου να προσληφθούν ή να αυτό-απασχοληθούν. 

 

H BEE GROUP A.E. στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας, προβολής καθώς και τα απαραίτητα επικοινωνιακά εργαλεία προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δημοσιοποίηση και διάχυση του υποέργου στους ωφελούμενους καθώς και στο ευρύ κοινό.  Πιο συγκεκριμένα: 

 • Αναπαραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις δέκα Ημερίδες ενημέρωσης / δικτύωσης (μπλοκ, στυλό, folder, banner, προσκλήσεις, προγράμματα) που απευθύνονταν σε νέους επιχειρηματίες, γυναίκες επιχειρηματίες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με στόχο την ανάδειξη των κινδύνων και την ανάλυση των συστατικών στοιχείων της επιχειρηματικότητας, ώστε να καταστεί αφενός μεν χρήσιμη η διαδικασία της ενημέρωσης, αφετέρου δε να καταστεί το Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ) σημείο αναφοράς για θέματα υποστήριξης επιχειρηματικότητας. 
 • Αναπαραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (Folder, Μπλοκ, Στυλό, Αφίσες) για το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ). 
 • Παραγωγή πινακίδων εξωτερικού χώρου του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ).  
 • Δημοσιότητα των ημερίδων, σεμιναρίων και  workshops μέσω σύνταξης και αποστολής δελτίων τύπων στα ΜΜΕ.    
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τα σεμινάρια και τα workshops που πραγματοποιήθηκαν 
 • Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τα σεμινάρια και workshops.