Εφαρμογή KEK Pro

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το λογισμικό ΚΕΚ-pro απευθύνεται σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούν πολύπλοκα έργα που ορίζονται στα πλαίσια στήριξης (Ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης), καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας που διαθέτει καθώς επίσης και η διασφάλιση των συνθηκών που απαιτούνται από την ΚΒΣ καθώς και την παρακολούθηση του προγράμματος από τον διαχειριστή του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΔΕΚ. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθεί / ελέγχει:

  • προυπολογισμούς,
  • τα στοιχεία των εκπαιδευτών
  • τους εκπαιδευόμενους
  • τις επιχειρήσεις
  • τον προγραμματισμό
  • την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος

Είτε ατομικά είτε διασυνδέοντας τα. Παράλληλα τα διάφορα αυτά στοιχεία μπορούν να εκτυπωθούν ανάλογα με τις ανάγκες τις εταιρίας.

Επίσης παρέχει την δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης συγκεκριμένων διαδικασιών της εταιρίας.