Δημιουργία Κέντρου πρόληψης ασθενειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού στην Κέρκυρα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες κατα τη διάρκεια του έργου:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
  • Λειτουργία του Κέντρου πρόληψης και άμεσης επιδημιολογικής έρευνας και παρέμβασης
  • Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τη διενέργεια δωρεάν αιματολογικών εξετάσεων για τη διάγνωση μολυσματικών ασθενειών (ηπατίτιδα Α, Β, C και AIDS)
  • Δημιουργία ειδικού ερωτηματολογίου για τη συλλογή βιοστατιστικών δεδομένων του εγγενούς και ξένου πληθυσμού της Κέρκυρας
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
  • Έρευνα χρησιμοποιώντας ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις εγχώριες και μη ασθένειες, καθώς επίσης και για την ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών υγείας για τις παρεχέμενες αυτές υπηρεσίες