ΠΥΡΑΜΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PYRAMIS INTERNATIONAL IKE δ.τ. "Pyramis Travel"

Η Bee Group S.A. πραγματοποίησε την ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος Προσαρμογής της εταιρίας  ΠΥΡΑΜΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των  Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR.