Τουριστική Προβολή Σάμου

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Ο στόχος της δράσης ήταν η προβολή του Δήμου Σάμου και των τουριστικών πόρων του σε διεθνές επίπεδο. 

H BEE GROUP A.E. στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

  • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
  • Δημιουργία και εκτύπωση Έντυπου Τουριστικού Οδηγού
  • Διαφημιστικές Καταχωρήσεις σε Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο Ελλάδος και εξωτερικού.
  • Διαμόρφωση του περιεχομένου  του εντύπου Οδηγού στην κατάλληλη πλατφόρμα ευρείας χρήσης που θα αναπαραχθεί σε μορφή CD –ROM και  θα περιλαμβάνεται και στη Βάση Πληροφοριών της Εφαρμογής Infokiosk
  • Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) Infokiosks
  • Επιχειρηματικές Αποστολές εμπειρογνωμόνων (διαμορφωτών γνώμης) για αποστολή και συμμετοχή στις Εκθέσεις που θα έχει παρουσία ο Δήμος Σάμου και / η το ΝΠΔΔ Τουρισμού