Δράσεις Δημοσιότητας & Προβολής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Ο στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού αλλά και του ιατρικού κόσμου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και παράλληλα την αύξηση του όγκου χρήσης των υπηρεσιών αυτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου η  BEE GROUP A.E. ανέλαβε τις ακόλουθες δράσης προώθησης και προβολής: 

  • Δημιουργία Μηχανισμού Ενημέρωσης για ασθενείς και συνοδούς 
  • Δημιουργία και Αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών Newsletters
  • Δημιουργία Σελίδων ΙΑΣΩ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
  • Διαφήμιση στα Google Ads  & Facebook Ads
  • Δημιουργία Κέντρου Πολυμέσων
  • Πρόσθετες Επικοινωνιακές Δράσεις (Δελτία Τύπου, συλλογή επικοινωνιακού υλικού, reports κ.α)