Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEE MMS

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

H Bee Group SA υλοποίησε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Σχεδιασμός και παραγωγή του διαφημιστικού υλικού του έργου.
  • Web Site http://www.seemms.net/
  • Σχεδιασμός, δημοσίευση δελτίων τύπου και δημιουργεία ενός τηλεοπτικού σποτ για τη διάδωση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων του έργου.
  • Σχεδιασμός, δημιουργία και διανομή τελικού αποτελέσματος, συμπεράσματα του έργου.
  • Μελέτη για τη διαχείριση της κινητικότητας.
  • Δημιουργία σχεδίου κινητικότητας