Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Θεσσαλίας

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group SA υλοποίησε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου των τουριστικών προορισμών της περιοχής. Στόχος ήταν η δημιουργία σημείων αναφοράς στη Θεσσαλία, τα οποία θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και θα αποτελούν προορισμούς για επίσκεψη.
  • Διοργάνωση του Συνεδρίου Τουρισμού στην περιοχή της Θεσσαλίας με στόχο την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές ανάπτυξης του χώρου μέσω του τουρισμού. Εισαγωγική επίσκεψη τουριστών και δημοσιογράφων της Ελλάδας με στόχο την προβολή όλων των μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα της εναλλακτικής προσφοράς της Περιφέρειας.
  • Εφαρμογή εκδρομών εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος ήταν να παρουσιαστούν όλα τα είδη τουρισμού και ιδιαίτερα η εναλλακτική λύση που προσφέρει η Περιφέρεια.
  • Διοργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων - Εργαστήρια μεταξύ τουριστικών επιχειρηματιών από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και επαγγελματίες της βιομηχανίας από την περιοχή με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών καθώς και ορθών πρακτικών που θα προωθήσουν το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας.
  • Δημιουργία πύλης που απεικόνιζε τους βασικούς τουριστικούς δείκτες σε τοπικό επίπεδο της περιοχής, όλες τις τουριστικές δομές της Θεσσαλίας με πλήρη στοιχεία των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών τους.