Παροχή Υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του έργου «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το «Border.In» - Βελτίωση των Συνοριακών Σταθμών, μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ήταν ένα Έργο που αφορούσε στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση των υποδομών στους Συνοριακούς Σταθμούς πρόσβασης Δοϊράνης και Bogorodica και αποσκοπούσε στη βελτίωση των παρεχόμενων, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τελωνειακών υπηρεσιών των δυο γειτονικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα, ενώ, αναμένονταν να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, που θα προκύψει από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών.

H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

 • Διοίκηση και διαχείριση του έργου
 • Υποστήριξη της Α.Δ.Μ.-Θ. στις δύο συναντήσεις του έργου.
 • Δράσεις Επικοινωνίας – Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου
 • Διοργάνωση του Τελικού Συνεδρίου
 • Διοργάνωση της εκστρατείας ενημέρωσης με κινητή μονάδα στους δύο Συνοριακούς Σταθμούς, Δοϊράνη και Bogorodica.
 • Πολύγλωσσο Επικοινωνιακό Υλικό του Έργου
 • Κατάρτιση, εξειδίκευση και εφαρμογή Επικοινωνιακού Πλάνου
 • Παραγωγή και εκτύπωση του Πολύγλωσσου Επικοινωνιακού υλικού του Έργου
 • Δημιουργία Δικτυακής Πύλης του Έργου και εκστρατείας ενημέρωσης στο Διαδίκτυο
 • Δημιουργία της Δικτυακής Πύλης του Έργου, www.borberin.eu
 • Προώθηση της δικτυακής πύλης και των δραστηριοτήτων του έργου μέσω κοινωνικών δικτύων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφήμισης μέσω Google AdWords
 • Δημιουργία ενημερωτικών δελτίων (Newsletter)