Υλοποίηση δράσεων του πακέτου εργασίας 2 «Επικοινωνία και Δημοσιότητα» και του πακέτου εργασίας 4 «Καλές πρακτικές διαχείρισης κινητικότητας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SEE/Α/744/3.1/Χ-SEE MMS»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το έργο SEE MMS στόχευε να δημιουργήσει μια βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης μεταφορών για τις περιοχές της Ν.Α. Ευρώπης. Το έργο θα μετέφερε στους τοπικούς και περιφερειακούς ιθύνοντες σχετική εμπειρία και καλές πρακτικές στη δημιουργία και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινητικότητας προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά βιώσιμα, οικονομικώς αποδοτικά, φιλικά προς το περιβάλλον και αποδοτικά μέτρα. Το έργο προέβλεπε:

 • την εκπόνηση σχεδίων δράσης για την διαχείριση της κινητικότητας
 • την δημιουργία κέντρων κινητικότητας που θα χρησιμεύσουν ως τα σημεία εστίασης των μέτρων των σχεδίων δράσης.
 • την καθιέρωση δικτύου των κέντρων κινητικότητας

H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

 • Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου υλικού για την προώθηση κι επικοινωνία του έργου. Πιο συγκεκριμένα:
  • Ενημερωτικά δελτία (Newsletter), που παρουσίαζαν τις δραστηριότητες του έργου, τους στόχους και την πρόοδο, μαζί με άρθρα και πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε συναφείς τομείς του έργου
  • Τη μπροσούρα του έργου (Brochure)
  • Ενημερωτικά φυλλάδια (Leaflets)
  • Φακέλους (Folder)
  • Σημειωματάρια (Notepad)
  • Αφίσες
  • Τα λογότυπα του έργου και του προγράμματος SEE που επιφέρονται σε όλα τα έντυπα
  • Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου του έργου
   Στα πλαίσια του έργου η ΒΕΕ GROUP A.E. ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του έργου http://www.seemms.net/. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος διασυνδεόταν τόσο με το intranet που περιελάμβανε τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κινητικότητας όσο και με το δίκτυο των κέντρων κινητικότητας που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου. Το πληροφοριακό σύστημα βασίστηκε σε ένα ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System - CMS) και συγκεκριμένα το Joomla.
  • Σχεδιασμός και δημοσίευση δελτίων Τύπου καθώς και παραγωγή τηλεοπτικού σποτ για προβολή σε Web TV με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων κι επιτευγμάτων του έργου.
   • Αναλάβαμε τον σχεδιασμό και δημοσίευση 10 δελτίων τύπου σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Στόχος των δελτίων τύπου ήταν να ενημερώνουν για τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του έργου αποτελώντας ένα εργαλείο δημοσιοποίησης του προγράμματος.
   • Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ για προβολή σε Web TV. Η διάρκεια του σποτ ήταν δέκα (10) λεπτά, ενώ ο στόχος του είναι να ενημερώσει για τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του έργου αποτελώντας ένα εργαλείο δημοσιοποίησης του προγράμματος.
   • Σχεδιασμός, δημιουργία και διανομή των τελικών αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων του έργου σε έντυπη κι ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM).
    Οι εκδόσεις αυτές περιελάμβαναν τα κύρια πορίσματα και συμπεράσματα του έργου καθώς και επιλεγμένα προϊόντα, τα οποία θα δημοσιεύονταν και θα παραδίδονταν σε συγκεκριμένες ομάδες - στόχους (κρατικές διοικήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές κλπ.).Το CD-ROM με τα βασικά αποτελέσματα του έργου περιελάμβανε εφαρμογή πλοήγησης ανεπτυγμένη σε Adobe Flash.
   • Εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση της κινητικότητας.
    Εκπονήθηκε έρευνα στην αγγλική γλώσσα με τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
   • Μελέτη της σκοπιμότητας και του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή παρεμβάσεων διαχείρισης της κινητικότητας.
    Ο κύριος στόχος ήταν να εντοπιστούν οι πρακτικές λεπτομέρειες της εισαγωγής
    ενός επιτυχούς και αποτελεσματικού συστήματος Διαχείρισης Κινητικότητας σε μια περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές περιστάσεις, που συμπεριλαμβάνουν τις πολιτικές, κανονιστικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την Διαχείριση Κινητικότητας.
   • Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης κινητικότητας (MM plans) στις πόλεις όλων των εταίρων.
    Η εταιρία μας ανέλαβε την σύνταξη σχεδίου κινητικότητας που στόχευε στην υιοθέτηση όλων των παρεμβάσεων που βοηθούν να μειώσουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο προς και από το κέντρο της πόλης.