Δημιουργία Website Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης - DigEm

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group S.A. ολοκλήρωσε με επιτυχία τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πλήρως δυναμικού Δικτυακού τόπου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Ενίσχυση-DigEm". Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας ήταν υπεύθυνη για την παροχή τεχνογνωσίας όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της Πύλης και της ιστοσελίδας.