Παροχή, Εγκατάσταση & Προσαρμογή Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group S.A. ολοκλήρωσε με επιτυχία την παροχή, την εγκατάσταση και την προσαρμογή μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Η προαναφερθείσα πλατφόρμα στοχεύει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από απόσταση, σε σχέση με τα τμήματα που παρουσιάζει η εταιρεία, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελείται από μια πύλη όπου τοποθετείται το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα η επικοινωνία μέσω e-mail, chat, forum & σύστημα αξιολόγησης.