Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει η Bee Group εντάσσεται η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, επικοινωνίας και προβολής, οργανωμένο γραφείο τύπου, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

  • Συντονισμός Διοργάνωσης
  • Γραμματειακή Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις
  • Επικοινωνία, Μάρκετινγκ & Προβολή
  • Γραφείο Τύπου
  • Πολύγλωσση Εξυπηρέτηση
  • Υλοποίηση Δράσεων
  • Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση
  • Έλεγχος & Αξιολόγηση
  • Πρακτικά συνεδρίων

Η Bee Group στηρίζει με αποτελεσματικές λύσεις φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, επιχειρηματικούς συνδέσμους, επιμελητήρια, επιχειρήσεις.