Εύρεση χρηματοδοτήσεων

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group διαθέτοντας εμπειρία και σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό συμβούλων προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες και λύσεις για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων:

  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους, από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.
  • Συμβουλευτική για την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων
  • Προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών σε επιχορηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των Υπηρεσιών, του Εμπορίου, καθώς και των Ειδικών Προγραμμάτων.
  • Υποβολή τεχνικών δελτίων