Εθνικά και Ευρωπαϊκά Έργα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, είτε ως συντονιστής, έχοντας την συνολική επίβλεψη και αξιολόγηση των έργων, είτε ως εταίρος, αναλαμβάνοντας μέρος του συνολικού προγράμματος.

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει, έχουν ως στόχο τους την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω στις νέες τεχνολογίες, σε εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές.

Τα Εθνικά Προγράμματα, ολοκληρωμένης παρέμβασης, όπως είναι οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) και τα Τοπικά Σχέδια Δράσης (ΤοπΣΑ, έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων.

Ως Συντονιστής συμμετέχει στα παρακάτω έργα:

Ως Εταίρος συμμετέχει στα παρακάτω έργα: