Προμήθεια Εξοπλισμού

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η Bee Group στα έργα που υλοποιεί για επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ενσωματώνει συχνά εξοπλισμό και προϊόντα πληροφορικής, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας.

Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από διακομιστές, δικτυακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα digital signage καθώς και άλλα προϊόντα τεχνολογίας.

Παράλληλά ως συνεργάτης των εταιριών DELL και Cisco, έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει προϊόντα και λύσεις στον τομέα των διακομιστών, της αποθήκευσης και της δικτύωσης.

Διακομιστές Tower, Rack, Blade
Συστήματα αποθήκευσης NAS, SAN
Συστήματα δικτύωσης Switches, Wi-Fi
Λύσεις Τηλεδιάσκεψης
Λύσεις Digital Signage
Λύσεις Διαδραστικών Συστημάτων Εκπαίδευσης